Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Dr. E. van Dieren

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam Dr. E. van Dieren
Beroepsachtergrond: Arts en publicist.
Partijfuncties Voorzitter bestuur Amsterdam Nederlandsche Bond van Belastingbetalers.
Relevante publicaties Van Van Dieren o.a.: De nadeelige invloed van fel zonlicht en sport op lichaam en geest (Amsterdam 1908); Het socialistisch gevaar. Eene bijdrage tot de kennis der besmettelijke zielsziekten, tevens een waarschuwing aan autoriteiten, ouders en onderwijzers enz. (Amsterdam 1909); De waanzinnige waereld. Een zielkundige ontleding van de huidige socialisten en hunne voorgangers (Amsterdam 1919); Historisch-idealisme of historisch-materialisme? Opbouwen of ondermijnen? (2 dln.; Amsterdam 1922); Zachtzinnige geweldverfoeiers of allergevaarlijkste geweldenaren? (Rotterdam 1929) [publ. van de Nationale Bond tegen Revolutie]; Besmettelijke zielsziekten voorheen en thans. De danszucht, de naaktloperij, de geeselaarsvertoning en de hand-over-hand-toenemende sportepidemie en hare bevorderaars [etc.] (Baarn ca.1931).
Bijbehorende partijen Nederlandsche Bond van Belastingbetalers (Afdelingsbestuurder)