Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Eibert den Herder

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam Eibert den Herder
Geslacht man
Geboren Harderwijk, 27-7-1876
Overleden Harderwijk, 3-9-1950
Beroepsachtergrond: Vishandelaar, eigenaar garnalenkokerij en eigenaar kalkzandsteenfabriek te Harderwijk.
Partijfuncties Lid bestuur kiesvereniging Algemeen Belang te Harderwijk 1911. Lid bestuur christelijk-historische kiesvereeniging Koningin en Vaderland. Lid gemeenteraad Harderwijk CHU 1919-192?. Lijsttrekker Zuiderzeepartij verkiezingen Tweede Kamer 1933.
Overige functies Oprichter en lid bestuur Visscherij-Beroepsvereeniging Onze Toekomst. Oprichter Landelijk Comité tot Behoud van de Zuiderzee 1931.
Relevante publicaties Van Den Herder: De drooglegging der Zuiderzee, een ramp voor Nederland (Harderwijk 1925); Domme golven, ingenieurskunst en keileem. Eenige beschouwingen over de Zuiderzeewerken (Harderwijk 1929); Het Zuiderzeedrama (Harderwijk 1929); De steenen spreken: de Zuiderzee kan niet drooggelegd worden. Weerlegging van de brochure der ingenieurs van de Zuiderzeewerken (Harderwijk 1930); De zesde bazuinstoot (Harderwijk 1931); De brug over de Zuiderzee (Harderwijk 1931); Open Brief aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat (Harderwijk 1932); Dr. Colijn en de N.-Oost-Polder (Harderwijk 1932); De Zuiderzee. Ontstaan uit de worsteling der elementen. Geboeid door menschenhand. Vrijmaking aanstaande, indien niet bijtijds verhinderd (Harderwijk 1941); Brak water (Den Haag 1944) [roman]; Harderwijk en de Zuiderzee (Harderwijk 1945); Een nieuwe industrie rond de oude Zuiderzee (Harderwijk 1946); Er op of er onder! Een millioenen-affaire!!! (Meppel 1947); De laatste ronde (Harderwijk 1948); Het goud der zee (Harderwijk 1948); Waar gaan we heen? Onthullingen omtrent de drooglegging van de Zuiderzee (Harderwijk 1950).
Bijzonderheden Schilder.
Bijbehorende partijen Zuiderzeepartij (Lijsttrekker)