Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

dr. Albertus Johan Resink

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam dr. Albertus Johan Resink
Geslacht man
Beroepsachtergrond: Schilder, sierkunstenaar, bioloog, theosoof.
Partijfuncties Lid Communistische Partij Nederland omstreeks 1919-1921. Voorzitter afdeling Haarlem Bond van Revolutionair-Socialistische Intellectuelen. Lid Broederschap van Revolutionair-Socialistische Intellectuelen. Kandidaat Kunstenaarspartij verkiezingen Tweede Kamer 1922.
Overige functies Medeoprichter intellectuelen-organisatie INTOR 1937.
Relevante publicaties Van Resink: Embryologische onderzoekingen (Leiden 1903) [proefschrift Utrecht]; De Theosofische Vereeniging en de klassenstrijd (Amsterdam 1908); Sociale paedagogie. Bijdrage tot de studie naar de verhouding van theosophie en socialisme (Amsterdam 1908); [met anderen:] Stellingen voor het congres van het Comite van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf (Utrecht 1920). Over Resink: J. de Kadt, Uit mijn communistentijd (Amsterdam 1965) 137-138.
Bijbehorende partijen Kunstenaarspartij (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)