Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Henriette Goverdine Anna Roland Holst-Van der Schalk

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam Henriette Goverdine Anna Roland Holst-Van der Schalk
Geslacht vrouw
Geboren Noordwijk, 24-12-1869
Overleden Amsterdam, 21-11-1952
Beroepsachtergrond: Dichteres, publiciste, marxistisch theoretica en historica.
Partijfuncties Lid SDAP 1897-1911. Lid partijbestuur SDAP 1904-1906. Medeoprichtster Revolutionair Socialistisch Verbond 1915-1916. Lid Sociaal-Democratische Partij/Communistische Partij Nederland 1916-1924 en 1925-1927. Actief in Bond van Revolutionair-Socialistische Intellectueelen 1919- . Lid Bond van Kommunistische Strijd- en Propagandaklubs 1924-1925. Kandidaat Revolutionair Arbeiders Comité verkiezingen Tweede Kamer 1925 (teruggetrokken). Lid Algemeene Raad Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking 1927- .
Overige functies Redactrice De Nieuwe Tijd 1901-1921. Redactrice Het Weekblad 1909-1910. Redactrice De Communistische Gids 1922-1925. Redactrice Klassenstrijd en De Nieuwe Weg 1925-1930. Bijdragen aan religieus-socialistische bladen (o.a. Bevrijding 1928-1940 en Tijd en Taak 1932-1940). Redactrice De Vlam na 1945.
Relevante publicaties Van Roland Holst-Van der Schalk o.a.: Socialisme en literatuur (Amsterdam 1899); Kapitaal en arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw (Amsterdam 1902); Communisme en moraal (Arnhem 1925); Rosa Luxemburg. Haar leven en werken (Rotterdam 1938); een volledig overzicht in Etty (zie hieronder). Over Roland Holst-Van der Schalk: lemma's door H. de Liagre Böhl in BWN III en door Carolien Boon en Ger Harmsen in BWSAN V; Rob Antonissen, Herman Gorter en Henriette Roland Holst (Utrecht 1946); Elsbeth Etty, Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952 (Amsterdam 1996); Carin Hereijgers, Henriette Roland Holst. Dichteres op een kentering van de tijd (2e herz. druk; [Nijmegen] 1998).
Bijzonderheden Eredoctoraat Universiteit van Amsterdam 1947.
Bijbehorende partijen Revolutionair Arbeiders Comité
Communistische Partij Nederland (Lid)