Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Arjen Sevenster

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam Arjen Sevenster
Geslacht man
Beroepsachtergrond: Landbouwer te Wier.
Partijfuncties Kandidaat Grondpartij verkiezingen Tweede Kamer 1922, lijsttrekker 1925. Voorzitter afdeling Friesland GP. Adviserend lid bestuur GP 1924-1926. Kandidaat Recht en Vrijheid verkiezingen Tweede Kamer 1933. Voorzitter afdeling Friesland Recht en Vrijheid 1934-1940. Vice-secretaris bestuur Recht en Vrijheid 1937-1941.
Overige functies Medewerker De Nieuwe Aarde 1924-1926. Lid bestuur Bond tot Hervorming Grondeigendom 1926-1931. Oprichter Henry George-school te Sint Annaparochie.
Relevante publicaties Van Sevenster o.a.: Landbouw en maatschappij (Sint Annaparochie 1922); De nood van onzen tijd en het middel tot verbetering (Sint Annaparochie 1922); Grond en geld (Sint Annaparochie 1925); De roovers van het vrije ruilverkeer (z.pl. 1929); Een nieuw boek. Professor Bordewijk en de Georgisten (Groningen 1936); Het vraagstuk van den grond. HET sociale vraagstuk (Sint Annaparochie [ca. 1948]).
Bijbehorende partijen Grondpartij (Lijsttrekker)
Recht en Vrijheid (Bestuurslid)