Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Jacobus Alphonsus Engels

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam Jacobus Alphonsus Engels
Geslacht man
Geboren Rotterdam, 18-1-1896
Overleden Haarlem, 27-1-1982
Beroepsachtergrond: Pseudoniem Jelle Boersma. Werkzaam op een kantoor. Functionaris bij NAS-bond Nederlandsche Federatieve Bond van Personeel in Openbaren Dienst 1925-1932. Leider Gemeenschapshuis voor Werkeloozen Amsterdam 1932-1935. Werkzaam bij De Arbeiderspers 1936. Functionaris NVV 1937-1956.
Partijfuncties Lid SDAP 1913-1917. Lid Communistische Partij Nederland 1919-1928. Medeoprichter Bond van Kommunistische Strijd- en Propagandaklubs 1924. Medeoprichter en leider Revolutionaire Jeugd Bond 1928-1930. Lid Revolutionair Socialistische Partij 1929-1930. Lid bestuur Religieus Socialistisch Verbond. Lid SDAP (o.a. lid gemeenteraad Haarlem) 1932-1940. Lid bestuur Humanistische Werkgemeenschap PvdA 1948-1961. Lid bestuur Sociaal-Democratisch Centrum 1955-1959. Lid Pacifistisch Socialistische Partij 1964-1972.
Overige functies Lid hoofdbestuur Jongelieden Geheelonthouderbond 1916- . Lid Verbond van Revolutionair-Socialistische Jongeren 1917. Medewerker Opwaarts. Redacteur De Vonk, De Nieuwe Weg en De Baanbreker. Redacteur De Jonge Gids 1931-1933. Redacteur Militia Christi 1973- .
Relevante publicaties Van Engels o.a.: De communist en de sexueele moraal (Overschie 1926); Voor een strijdend socialisme. (Een korte schets van mijn leven) ([Leiden] 1967); Zestig jaar socialistische beweging (Amsterdam 1979). Over Engels: lemma door Ger Harmsen in BWSAN VI.
Bijbehorende partijen Revolutionair Socialistische Partij (Lid)