Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Geert Lourens van der Zwaag

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam Geert Lourens van der Zwaag
Geslacht man
Geboren Wolvega, 4-5-1858
Overleden Gorredijk, 22-4-1923
Beroepsachtergrond: Slager. Fries dichter. Uitgever, drukker en boekhandelaar te Gorredijk 1897.
Partijfuncties Voorzitter Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht 1886. Lid Friesche Volkspartij. Lid gemeenteraad Weststellingwerf Sociaal-Democratische Bond 1893-1897. Lid gemeenteraad Opsterland 1899-1923. Lid Tweede Kamer (onafhankelijk) (Schoterland) 1897-1909. Lid Provinciale Staten Friesland 1901-1923, lid Gedeputeerde Staten 1907-1919. Lijsttrekker Lijsten Van der Zwaag verkiezingen Tweede Kamer 1918-1922.
Overige functies Redacteur De Klok 1888-1913.
Relevante publicaties Van Van der Zwaag o.a.: Waarom een nieuwe socialistenbond? Oproep aan hen, die voor alles willen ijveren ten gunste van het socialistisch beginsel (Den Haag z.j.); Ter kennismaking met het socialisme (z.pl. z.j.); zie verder J.J. Kalma, G.L. van der Zwaag (1858-1923). De 'Klok'-luider van de Friesche Zuidoosthoek [bibliografie] (Leeuwarden 1981). Over Van der Zwaag: lemma's door J.J. Kalma in BWN I en door Johan Frieswijk in BWSAN I.
Bijbehorende partijen Lijsten Van der Zwaag (Lijsttrekker)