Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Pieter Jongeling

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam Pieter Jongeling
Geslacht man
Geboren Akkerwoude, 31-3-1909
Overleden Amersfoort, 26-8-1985
Beroepsachtergrond: Ulo. Akte hoofdonderwijzer 1935.
Partijfuncties Lid Centrale Verbondsraad Gereformeerd Politiek Verbond. Lid Tweede Kamer GPV 1963-1977.
Overige functies Voorzitter Gereformeerde Jongelingsvereniging Winschoten. Redacteur Nieuwe Provinciale Groninger Courant 1937-1941, hoofdredacteur 1945-1948. Hoofdredacteur Gereformeerd Gezinsblad 1948-1967. Hoofdredacteur Nederlands Dagblad 1967-1974. Lid bestuur Groen van Prinsterer Stichting.
Relevante publicaties Van Jongeling o.a.: Terwille van het koninkrijk. Gereformeerd-nationale beschouwingen ter belichting van staatkundige vragen (Groningen 1956); Het stille sterven. Tekening en toetsing van politieke en geestelijke verschuivingen op christelijk erf (Groningen 1962); Ambons rechtvaardige zaak (Groningen 1964); Bij de tweesprong. Een woord tot de natie, nu er moet worden gekozen (z.pl. 1966); Het vlammend schrift. Momentopnamen uit de strijd der geesten (Groningen 1971); 14 jaar in de Tweede Kamer 1963-1977 (Amsterdam 1977); Het vuur blijft branden. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland 1944-1979 (Kampen 1979). Over Jongeling: Peter Bergwerff en Tjerk S. de Vries, Geroepen en gegaan. In gesprek met P. Jongeling (Groningen 1983); lemma door A.T. van Deursen in BWN III.
Bijzonderheden Kinderboekenschrijver (pseudoniem Piet Prins). In 1942 gearresteerd wegens illegale activiteiten en geïnterneerd in Sachsenhausen-Oranienburg 1942-1945.
Bijbehorende partijen Gereformeerd Politiek Verbond (Tweede-Kamerlid)