Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Het Repertorium van Nederlandse zendings- en missiearchieven 1800-1960 is een onderzoeksgids die de wetenschappelijk onderzoeker en de geïnteresseerde leek wegwijs maakt in de bronnen voor dit onderzoeksterrein. Dit kunnen archieven zijn, maar ook bibliotheken en collecties met beeld- en geluidsmateriaal.

Het Repertorium is op 16 december 2011 gepubliceerd op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Het Repertorium is samengesteld door Ton Kappelhof (projectleider), Kirsten Hulsker en Gerrit de Graaf. Zie verder het colofon en de inleiding