Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Colofon

Bewerkers:

dr. A.C.M. Kappelhof (projectleider 2008-2011)

drs. G. de Graaf (onderzoeker)

drs. K. Hulsker (onderzoeker)

dr. J.P. de Valk (projectleider 2006-2007, daarna gastonderzoeker 2007-2010).

Onderszoeksassistentie:

drs. M. Scherer

drs. M. Schillings

Liesbeth Sparks, onderzoeksbureau Onvergetelijk Verleden, Utrecht.

Bouw website:

B. van Dam, software ontwikkelaar.

Beeldmateriaal

M. van de Pol, webredacteur.

Tenzij anders vermeld waren of zijn alle bovengenoemde personen verbonden aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag of een van zijn voorgangers het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Correctie Engelse vertaling:

Aramis Vertaalbureau, Den Haag.

Commissie van Advies:

dr. O. Lankhorst (Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven)

mr. drs. H. Lems (Dienstenorganisatie Protestantse kerk in Nederland/Stichting de Zending der PKN, Utrecht)

prof. dr. P. Rietbergen (Radboud Universiteit Nijmegen)

prof. dr. K. Steenbrink (emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht)

Adviezen:

dr. R. Hoekstra (Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis)

dr. G. Knaap (Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis)

Uitgever en copyright:

Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag 2011

Rechten:

Zij die rechten menen te kunnen uitoefenen op de in deze onderzoeksgids opgenomen afbeeldingen, kunnen zich wenden tot de uitgever, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.