Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Inhoudsopgave

Inleiding

 1. Inleiding
 2. De gids
 3. Engelse vertaling
 4. Afbakening
 5. Bronmateriaal
 6. Bijlagen
 7. Tips voor de gebruiker
 8. Colofon

Bijlagen

 1. Lijst van mannelijke missionarissen uitgezonden tussen 1800 en 1940
 2. Lijst van zendingswerkers (mannen en vrouwen) uitgezonden tussen 1800 en 2011
 3. Statistische gegevens over de katholieke missie
 4. Kaart van zendingsgebieden
 5. Missiekaart Oost- en West-Indië

Bladeren en Zoeken

 1. Missie
 2. Zending
 3. Alle organisaties
 4. Alle personen
 5. Zoeken

uit: N. Graafland, De Minahassa, haar verleden en haar tegenwoordige toestand (eene bijdrage tot de taal- en volkenkunde (Rotterdam, 1867-1869) N. Graafland werd door het Nederlandsch Zendelinggenootschap uitgezonden naar de Minahassa. Van origine onderwijzer werd hij daar directeur van de kweekschool voor onderwijzers.
uit: N. Graafland, De Minahassa, haar verleden en haar tegenwoordige toestand (eene bijdrage tot de taal- en volkenkunde (Rotterdam, 1867-1869) N. Graafland werd door het Nederlandsch Zendelinggenootschap uitgezonden naar de Minahassa. Van origine onderwijzer werd hij daar directeur van de kweekschool voor onderwijzers.