Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde kerk

Naam Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde kerk
Periode 1951-1999
Denominatie Nederlandse Hervormde Kerk
Org Zending

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederlands-Indië
 • Celebes
 • Java
 • Sumatra
 • Nieuw Guinea
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Als uw leerlingen tussen de volken... : op zoek naar de missionaire roeping van de Protestantse Kerk in Nederland anno 2010 / onder red. van Jaap Breetvelt en Philip Quarles van Ufford
Auteur
 • Jacob Nicolaas Breetvelt (1944-) ; Philip Quarles van Ufford (1939-)
Paginering
 • 299 p
Uitgever
 • Zoetermeer : Boekencentrum
Jaar van uitgave
 • cop. 2010

Titel
 • Zending in ontwikkeling 1951-1991 : 40 jaar kerkelijke zending / Klaas van Oosterzee en Annemieke Lobbezoo
Auteur
 • Klaas van Oosterzee (1934-) ; Annemieke Lobbezoo
Paginering
 • 52 p
Uitgever
 • Oegstgeest : Raad voor de Zending
Jaar van uitgave
 • 1991
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het grote archief (5.293 inventarisnummers)is goed geordend, in goede staat en behoorlijk compleet. De ordening is geschied volgens de gebruikelijke tweedeling van stukken van algemene aard (vergaderstukken van de diverse organen van de Raad, correspondentie en verslagen) en stukken van bijzondere aard (o.a. organisatie, bestuur, 26 verschillende commissies, personeel, werving, financiën, taakuitvoering binnnenland, idem overzee). Het grootste gedeelte van het archief bestaat uit correspondentie met de zendingarbeiders in de diverse landen.

Beschrijving archief (Engels)

The large archive (5,293 inventory numbers) has been arranged well, it is in good condition and fairly complete. The arrangement has been done with the usual division into documents with a general character (meeting papers of various organs of the Council, correspondence and reports) and ones with a special character (among other things: organisation, management, 26 different commissions, staff, recruitment, finance, execution of tasks in own country, idem overseas). The largest part of the archive consists of correspondence with missionary workers in various countries.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1951-1999
Openbaarheid beperkt
Omvang 5.293 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort Toegangsnummer 1102-2
Toegang titel Archief van de Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk. Toegangsnummer 1102-1
Audio-visueel materiaal

Films, dia's, foto's e.d. bevinden zich op het Landelijk Protestants Dienstencentrum van de PKN te Utrecht. Deze bestanden zullen op termijn worden geinventariseerd. In het archief van de Raad voor de Zending (Het Utrechts Archief) bevinden zich diverse (verouderde) inventarisaties van het audiovisuele materiaal. Toegangsnummer 1102-2. Inventarisnummers 2060-2062

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis


Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederlands-Indië
 • Celebes
 • Java
 • Sumatra
 • Nieuw Guinea

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Als uw leerlingen tussen de volken... : op zoek naar de missionaire roeping van de Protestantse Kerk in Nederland anno 2010 / onder red. van Jaap Breetvelt en Philip Quarles van Ufford
Auteur
 • Jacob Nicolaas Breetvelt (1944-) ; Philip Quarles van Ufford (1939-)
Paginering
 • 299 p
Uitgever
 • Zoetermeer : Boekencentrum
Jaar van uitgave
 • cop. 2010

Titel
 • Zending in ontwikkeling 1951-1991 : 40 jaar kerkelijke zending / Klaas van Oosterzee en Annemieke Lobbezoo
Auteur
 • Klaas van Oosterzee (1934-) ; Annemieke Lobbezoo
Paginering
 • 52 p
Uitgever
 • Oegstgeest : Raad voor de Zending
Jaar van uitgave
 • 1991

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het grote archief (5.293 inventarisnummers)is goed geordend, in goede staat en behoorlijk compleet. De ordening is geschied volgens de gebruikelijke tweedeling van stukken van algemene aard (vergaderstukken van de diverse organen van de Raad, correspondentie en verslagen) en stukken van bijzondere aard (o.a. organisatie, bestuur, 26 verschillende commissies, personeel, werving, financiën, taakuitvoering binnnenland, idem overzee). Het grootste gedeelte van het archief bestaat uit correspondentie met de zendingarbeiders in de diverse landen.

Beschrijving archief (Engels)

The large archive (5,293 inventory numbers) has been arranged well, it is in good condition and fairly complete. The arrangement has been done with the usual division into documents with a general character (meeting papers of various organs of the Council, correspondence and reports) and ones with a special character (among other things: organisation, management, 26 different commissions, staff, recruitment, finance, execution of tasks in own country, idem overseas). The largest part of the archive consists of correspondence with missionary workers in various countries.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1951-1999
Openbaarheid beperkt
Omvang 5.293 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort Toegangsnummer 1102-2
Toegang titel Archief van de Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk. Toegangsnummer 1102-1
Audio-visueel materiaal

Films, dia's, foto's e.d. bevinden zich op het Landelijk Protestants Dienstencentrum van de PKN te Utrecht. Deze bestanden zullen op termijn worden geinventariseerd. In het archief van de Raad voor de Zending (Het Utrechts Archief) bevinden zich diverse (verouderde) inventarisaties van het audiovisuele materiaal. Toegangsnummer 1102-2. Inventarisnummers 2060-2062

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief