Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

ALGEMEEN
Naam Organisatie van Algemene Ziekenfondsen
naam, varianten Organisatie van Algemeene Ziekenfondsen in Nederland
OAZ
O.A.Z.
periode van bestaan 1941 - 1968
organisatie en inrichting op 14 februari 1941 gevormd uit de vier grote stedelijke fondsen:
het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam (AZA)
het Afdelings Ziekenfonds Rotterdam (AZR)
Voorzorg bij Ziekte (Arnhem)
het Nuts-Ziekenfonds te Den Haag

de oprichting vond plaats bij onderhandse akte
volgens deze akte had de stichting een bestuur en een ledenvergadering

in 1960 werd de stichting om te kunnen voldoen aan een nieuwe wet omgezet in een vereniging
deze had een bestuur, een dagelijks bestuur en een ledenvergadering

het eerste bestuur bestond uit:
A. Tuckermann (Nutsziekenfonds)
V. Winkler Prins (AZR)
W.L. Leclercq (AZA)
J.H. Arnold (Arnhem)

in 1948 bestond het bestuur uit de heren:
E.J. Borgesius (voorzitter)
D.A.G. Halley
W.L. Leclercq
A.J.M. Snijders

het bestuur van de in 1960 opgerichte vereniging bestond uit de heren:
J. Verschoor, Bierman en Van der Ham (AZR)
W.L. Leclercq en mr. J.J. Reyerkerk (AZA)
G. Brian en M. Groen (Nutsziekenfonds)
G. de Boer, drs. J.Th. Uges en H. Hemesath (Voorzorg)

de OAZ was in 1960 vertegenwoordigd in de volgende commissies en organisaties:
Centraal Overleg Ziekenfondsorganisaties
Ziekenfondsraad
Preventiefonds
Centrale Commissie van Toezicht
Geschillencommissie Vroedvrouwen
Onderhandelingscommissies medewerkers
Commissie Rheumabestrijding
Permanente Commissie van Overleg CAO
Nederlandse Sanatorium Vereniging
Tandheelkundig Controle Instituut
Nederlandse Vereniging voor Sociale Tandheelkunde
Commissie Lager Personeel
Cursuscommissie

in 1976 ging de OAZ op in de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ)

voorzitters
F.J. ten Kate, ?-1947
E.J. Borgesius, 1947-1960 (1 juli)
J. Verschoor 1960 (1 juli)-1968-
taak, activiteiten volgens art. 2 van de statuten uit 1960 was het doel van de vereniging belangenbehartiging van de aangesloten leden bij de overheid, vertegenwoordiging van de leden naar buiten en bevordering van de internationale samenwerking op ziekenfondsgebied
de OAZ gaf geen eigen periodiek uit, terwijl alleen circulaires van na 1968 bewaard zijn gebleven.
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) K.P. Companje
Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2001
(Zeist, 2001), in het bijzonder p. 157
typering
zuil geen
ARCHIEF
periode archief 1948 - 1968
vindplaats Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist.
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis.
omvang; inventarisnummers ca. 0,5 meter.
informatiedrager papier
vernietigd het archief is vermoedelijk vernietigd
de bewaard gebleven en hierna beschreven dossiers zijn afkomstig uit het archief van het AZA (Algemeen Ziekenfonds Amsterdam)
toegang(en) plaatsingslijst
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend
structuur toegang de toegang heeft geen structuur
bijlagen bij de toegang geen
seriële bescheiden notulen
bestuur, 1948 (24 februari) – 1965 (2 december) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 53, doosnr. 156)
idem, 1966 (13 januari) – 1968 (21 november) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 53, doosnr. 157)
algemene ledenvergaderingen, 1949-1960 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 1, doosnr. 2)

jaarverslagen
jaar 1953 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 1, doosnr. 2)
idem, concepten en definitieve versies, 1947-1959 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 33, doosnr. 104).
statistische gegevens geen
inhoud overig financiële zaken, 1949-1976 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 53, doosnr. 156)
personeelszaken, 1966-1977 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 53, doosnr. 156)
NB: dit dossier bestaat grotendeels uit privacygevoelige stukken zoals sollicitatiebrieven, uitslagen van tests, formulieren over medische keuringen e.d.

vrijwillige verzekering, voornamelijk over de chronische financiële tekorten, 1947- 1967 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 33, doosnr. 105)
statuten, 1941-1976 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 33, doosnr. 104).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan KB van 5 september 1960, nr. 128 (koninklijke goedkeuring statuten)
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Randstad en Arnhem
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen