Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

ALGEMEEN
Naam GOZ
naam, varianten G.O.Z.
Gemeenschappelijk Overleg van Ziekenfondsorganisaties
periode van bestaan 1956 - 1968
organisatie en inrichting overlegorgaan van koepels van ziekenfondsen dat in 1956 voor het eerst bijeenkwam
deelnemers waren aanvankelijk:
de Centrale Bond van onderling beheerde Ziekenfondsen,
de Federatie “V.M.Z.”,
de Organisatie van Algemene Ziekenfondsen
in april 1964 traden ook de Bond van R.K. Ziekenfondsen en de Stichting Autonome Ziekenfondsen toe

de krachtsverhoudingen binnen de ziekenfondswereld waren in 1956 als volgt
(naam van de koepel gevolgd door het marktaandeel):
Federatie “V.M.Z.”- 46%
Centrale Bond -  21%
Organisatie van Algemene Ziekenfondsen – 11%
Bond van R.K. Ziekenfondsen – 9%
Nederlandse Bond van Ziekenfondsen (directiefondsen) – 5%
Stichting Autonome Ziekenfondsen – 5%
Overleg van Ondernemingsziekenfondsen – 3%
Niet aangesloten – 0,5%
Dubbel aangesloten – 0,8%

op 31 december 1969 zag dit er als volgt uit:
Federatie – 45%
Centrale Bond – 21%
OAZ – 12%
R.K. Bond – 11%
SAZ – 8%
Overleg Ondernemingsziekenfondsen – 3%
de Nederlandse Bond van Ziekenfondsen was toen al opgeheven

er waren in 1956 127 ziekenfondsen en 7 koepels

met de vorming van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen hield het GOZ in 1976/77 op te bestaan.
taak, activiteiten overlegorgaan
voorloper
opvolger
literatuur (NCC) Companje, K.P.
Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2001
Zeist,  2001, p. 215-219.
typering
zuil geen
ARCHIEF
periode archief 1948 - 1968
vindplaats Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis
omvang; inventarisnummers onbekend
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) database
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven geen
de notulen van het GOZ bevinden zich wel in de archieven van de deelnemende organisaties en mogelijk ook in het archief van het ministerie van Sociale Zaken c.a.
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend
structuur toegang geen
bijlagen bij de toegang geen
seriële bescheiden notulen

de vindplaats van de notulen van de 1ste tot en met de 56ste vergadering is onbekend

57 ste – 101 ste vergadering, 1958 (10 januari) – 1959 (11 december) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 42, doosnr. 64)
NB: volledig

102 de – 177 ste vergadering, 1960 (1 januari) – 1963 (31 december) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 130, doosnr. 234)
NB: volledig

178 ste – 251 ste vergadering, 1964 (10 januari) – 1966 (31 december) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 52, doosnr. 139
NB: de 235 ste vergadering ontbreekt, de rest is volledig

252 ste – 320 ste vergadering, 1967 (6 januari) – 1969 (10 oktober) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 42, doosnr. 65)
NB: volledig

vergaderstukken
Deze werden genummerd

nrs. 659-1550, 1959 (7 maart) – 1964 (11 juni) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 12, doosnr. 28
NB: onvolledig

nrs. 1551-1899, 1964 (17 juni) – 1966 (7 februari) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 47, doosnr. 159
NB: zo te zien volledig

nrs. 1901-2300, 1966 (17 januari) – 1967 (14 juli) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 151, doosnr. 261)

nrs. 2301-2700, 1967 (15 juni) – 1968 (2 juli) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 151, doosnr. 260)

nrs. 2701-3000, 1968 (2 juli) – 1968 (31 december) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 9, doosnr. 19)
statistische gegevens jaarcijfers van de ziekenfondsen over de jaren 1962, 1963 en 1964 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 7, doosnr. 13)
NB: niet vermeld is waar de cijfers vandaan kwamen, maar vermoedelijk het bureau van de Ziekenfondsraad.
inhoud overig dossier over de totstandkoming van de Ziekenfondswet (1964), 1948-1962 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 126, doosnr. 241) *

nrs. 1-19, jaar 1956 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 126, doosnr. 241)
jaar 1957 (Iron Mountain, Rotterdam KLOHIZ nr. 195, doosnr. geen)
jaren 1959-1963 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 195, doosnr. geen).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ziekenfondsenbesluit (1941)
Wet op de Ziekenfondsraad (1947)
Ziekenfondswet (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966)
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (1967).
verwijzing naar andere archiefvormers
geen
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen de met het teken * gemerkte stukken zijn voorzien van een nadere toegang.