Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

ALGEMEEN
Naam KLOZ
naam, varianten K.L.O.Z.
Kontaktkommissie van Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars
periode van bestaan 1961 - 1968
organisatie en inrichting informeel overlegorgaan van koepels van ziektekostenverzekeraars dat in 1961/62 ontstond in verband met de komst van het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven (COZ)
op de eerste bijeenkomst op 9 mei 1962 waren aanwezig vertegenwoordigers van:
Nederlandse Vereniging van Ongevallen- en Ziekteverzekeraars (NVOZ)
Federatie van Ziekenhuisverplegingsverenigingen in Nederland (FZV)
Federatie van Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappijen in Nederland (FOS)
de Permanente Commissie van Overleg van Instellingen voor Gezondheidszorg (PCvO)
het secretariaat werd bij toerbeurt door een van de deelnemers uitgevoerd
de verhouding met het GOZ (de ziekenfondsen) was aanvankelijk wat koel, maar door de ontwikkelingen na 1968 dreven de werelden van de ziekenfondsen en de ziektekostenverzekeraars meer naar elkaar toe

in 1980 werd de Kontaktcommissie omgezet in het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ), dat in 1995 met de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars fuseerde tot Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
taak, activiteiten de voornaamste taken van dit overlegorgaan van ziektekostenverzekeraars waren in 1964: bespreken van problemen die ieder aangingen en het gezamenlijk naar buiten optreden
veel energie werd gestoken in het lobbyen bij de regering en de Staten-Generaal.
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) Companje, K.P.
Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2001
Zeist,  2001, p. 228-241 en 244-246
typering
zuil geen
ARCHIEF
periode archief 1962 - 1967
vindplaats Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis
omvang; inventarisnummers onbekend
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) geen
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van de Permanente Commissie van Overleg uit Instellingen van Gezondheidszorg bevinden zich vanaf 1962 vergaderstukken van het KLOZ.
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
seriële bescheiden notulen
korte verslagen 1 ste vergadering (9 mei 1962) – 40 ste vergadering (3 maart 1967) (Stichting Historie Ziekenfondswezen, geen inventarisnummer) *.
statistische gegevens geen
inhoud overig geen
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ziekenfondsenbesluit (1941)
Ziekenfondswet (1964)
Wet op het Schadeverzekeringsbedrijf (1964)
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (1968).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen de met het teken * gemerkte stukken zijn voorzien van een nadere toegang.