Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

ALGEMEEN
Naam Nederlandse Bond van Ziekenfondsen
naam, varianten NBZ
N.B.Z.
periode van bestaan 1940 - 1956
organisatie en inrichting opgericht op 19 juni 1940 als koepelorganisatie van de commerciële ziektekostenverzekeraars
lid waren commerciële fondsen uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de landelijk werkende fondsen RVS en NAZ
het eerste bestuur bestond uit:
W.A.M. Konink, directeur van het Rotterdams Ziekenfonds
A.J. Versvelt, directeur van de Algemene Verzekerings Maatschappij “Victoria”
R.H.M. Koenes, secretaris van de Amsterdamse bond

na 1956 verdween de NBZ, maar niet bekend is wanneer de organisatie precies is opgeheven.
taak, activiteiten overlegorgaan
voorloper
opvolger
geen
literatuur (NCC) K.P. Companje
Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2001
(Zeist, 2001), in het bijzonder p. 156 en 218.
typering
zuil geen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats onbekend
openbaarheid onbekend
omvang; inventarisnummers onbekend
informatiedrager onbekend
vernietigd onbekend
toegang(en) niet van toepassing
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
seriële bescheiden onbekend
statistische gegevens onbekend
inhoud overig onbekend
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan niet van toepassing
verwijzing naar andere archiefvormers
niet van toepassing
geografische verwijzingen Randstad
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen