Statistische gegevens ziekenfondsen

 
English | Nederlands

Statistische gegevens ziekenfondsen


uit:
jaarverslag van het Centraal Ziekenfonds over het jaar 1940 en geciteerd in Uden, gezondheidszorg in eigen hand, 110


De toestand in het eerste kwartaal van 1939:


soort fonds

aantal verzekerden

aandeel in %

maatschappijfondsen

1.359.595

35

onderling beheerde fondsen

1.055.226

29

directiefondsen

644.912

17

onderwijzersfondsen

365.072

9

doktersfondsen

149.738

4

overige fondsen

340.724

9

katholieke ziekenfondsen

ruim 150.000

circa 4%
uit:
Medisch Contact 25 oktober 1951
artikel getiteld "Tien jaar Ziekenfondsenbesluit"


jaar

aantal ziekenfondsen

1940

658

1943

195

1951

141


Aantal ziekenfondsverzekerden per 1.000 personen op 1 januari 1941 en in 1951


provincie

1941

1951

Groningen

296

685

Friesland

157

612

Drenthe

296

648

Overijssel

562

754

Gelderland

384

715

Utrecht

498

694

Noord-Holland

630

757

Zuid-Holland

591

753

Zeeland

315

726

Noord-Brabant

382

726

Limburg

370

734

Nederland

479

726


uit:
Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist
Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 95, doosnr. 175


Marktaandeel onderlinge fondsen, voor zover aangesloten bij de Centrale Bond (dus zonder de katholieke onderlinge fondsen) per regio op 1 januari 1966


gebied

aantal verzekerden in het ziekenfonds

aandeel van de onderlinge fondsen (afgerond op eenheden) in %

Groningen

362.750

24

Friesland

345.537

44

Drenthe

237.280

35

Overijssel

652.089

69

Gelderland

979.647

16

Utrecht

479.408

10

Noord-Holland

1.492.524

30

Zuid-Holland

2.021.539

17

Zeeland

niet vermeld

niet van toepassing

Noord-Brabant

1.206.848

6

Limburg

714.213

1

Nederland totaal

8.713.890

21


Het aantal verzekerden via de bij de Centrale Bond aangesloten fondsen bedraagt met inbegrip van de afdeling Binnenscheepvaartpersoneel van ANOZ (21.939 zielen): 1.860.890 verzekerden. De leden van ANOZ zijn uitgesplitst per provincie.
De provincie Zeeland wordt niet genoemd, waarschijnlijk omdat de CBOZ daar geen fondsen of leden had.


De grootste onderlinge bij de Bond aangesloten ziekenfondsen waren, gerekend naar het aantal verzekerden:


AZ Amsterdam: 169.784
AZ "Ziekenzorg" Amsterdam: 145.242
AZ Almelo: 109.341