Verzoeken om inlichtingen, met de daarover genomen besluiten

 
English | Nederlands

Verzoek

Onderwerp Toestand in Amsterdam
Beginjaar 1809
Toelichting Achtergrond: Het betreft gegevens in verband met een eventueel beleg van de stad. Vindplaatsen: Uiteraard was de staat van verdediging van de hoofdstad al eerder onderwerp van zorg geweest. In het archief van het Kabinet van Lodewijk Napoleon, nr. AF IV 1796 nr. 22, bevindt zich het originele rapport dd. 10 november 1808 van een commissie van inspectie, ingesteld op 19 mei 1808 door de Minister van Oorlog, bestaande uit de Generaals Majoors Vichery, Martuschewitz en Croiset en de Admiraal Verdooren.
Beleidsterrein Fortificaties
Gestelde vragen
Bron

Besluiten

Datum Instelling die het besluit neemt Inhoud van het besluit Bijlagen met dagnummer
14-04-1809
21
Koninklijke Secretarie Ingekomen een missive dd. 2 april 1809 van Burgemeesters van Amsterdam met opgave van de toestand waarin de hoofdstad zich bevindt en van de voorraad van de eerste levensbenodigdheden. Voor kennisgeving aangenomen. Details

De handleiding bevat een beknopte beschrijving van de gegevens.