Verzoeken om inlichtingen, met de daarover genomen besluiten

 
English | Nederlands

Verzoek

Onderwerp Fortificaties
Beginjaar 1807
Toelichting Het betreft de vestingen aan de kust, die van Groningen en Coevorden en de linies van Amsterdam.
Beleidsterrein Fortificaties
Gestelde vragen [1] Nom des places [2] Nom des commandans. [3] Situés dans [a] le Département, [b] la Division territoriale. [4] Garnison actuelle [met specificatie van legeronderdelen en aantallen manschappen]. [5] État des fortifications et inondations. [6] Bouches à feu et munitions [met specificatie]. [7] Tems nécessaire pour concentrer les vivres des environs dans la place. [8] Approvisionnement existant dans la place [voor militairen en inwoners, gespecificeerd]. [9] Défense que pourroit faire la place dans son état actuel [10] Observations.
Bron Tableau des Forteresses, behorend bij missive dd. 24 juni 1807 no. 2 van de Minister van Oorlog aan de Koning

Besluiten

Datum Instelling die het besluit neemt Inhoud van het besluit Bijlagen met dagnummer
13-05-1807
Kabinet Lodewijk Napoleon Een aantal opdrachten worden aan de Minister van Oorlog gegeven in verband met de landsverdediging, onder andere een inspectie van de verdedigingslinies. Details
None-06-1807
Kabinet Lodewijk Napoleon Ingekomen een Tableau des forteresses exposés à une attaque ennemie avec un aperçu de leur état, garnison, bouches de feu , approvisionnement et la défense dont elles pourroient être susceptibles, dressé conformement à l' ordre du Cabinet du 13 mai 1807. Details
24-06-1807
2
Ministerie van Oorlog Ter voldoening aan de Kabinetsorder dd. 13 mei 1807 wordt aan de Koning een overzicht gegeven van de staat waarin de vestingen die aan beleg zijn blootgesteld, zich bevinden. Details

De handleiding bevat een beknopte beschrijving van de gegevens.