Verzoeken om inlichtingen, met de daarover genomen besluiten

 
English | Nederlands

Verzoek

Onderwerp Nieuwbouw en onderhoud van gevangenissen
Beginjaar 1813
Toelichting
Beleidsterrein Gevangeniswezen
Gestelde vragen [1] Les prisons qui ont besoin d' être construites à neuf. [2] Celles qui au moyen de réparation pourront reçevoir le nouveau systême. [3] Celles qui n' ont besoin ni d' aggrandissement ni de réparation.
Bron

Besluiten

Datum Instelling die het besluit neemt Inhoud van het besluit Bijlagen met dagnummer
14-01-1813
Ministre de l' Intérieur De Ministre de l' Intérieur verzoekt de Préfets om inlichtingen inzake noodzakelijke nieuwbouw of reparaties aan gevangenissen en huizen van bewaring. Details

De handleiding bevat een beknopte beschrijving van de gegevens.