Verzoeken om inlichtingen, met de daarover genomen besluiten

 
English | Nederlands

Verzoek

Onderwerp Gevangenen
Beginjaar 1808
Toelichting Vindplaatsen: Dit verzoek om inlichtingen is afgesloten met het deponeren van de inmiddels verzamelde opgaven in het archief van het Ministerie van Justitie op 22 december 1810.
Beleidsterrein Gevangeniswezen
Gestelde vragen [1] [.. qu 'il me soit rendu compte] de tous ceux qui sont retenus pour causes légères et qui peuvent être mis en liberté sans inconveniens. [2] de ceux qui sont retenus pour dettes et qui mériteroient d' être assistés et être libérés, étant plus malheureux que coupables [3] de ceux qui existent dans les prisons et ne peuvent être compris dan ces deux classes, avec les motifs pourquoi.
Bron Kabinetsorder Lodewijk Napoleon aan de Minister van Justitie en Politie, dd. 21 augustus 1808

Besluiten

Datum Instelling die het besluit neemt Inhoud van het besluit Bijlagen met dagnummer
21-08-1808
Kabinet Lodewijk Napoleon De Minister van Justitie en Politie krijgt bevel opgave te doen van 1) alle gevangenen voor een lichte overtreding, zie kunnen worden vijrgelaten, 2) alle gevangenen wegens schulden die hulp verdienen, 3) de overige gevangenen die niet in de genoemde twee groepen vallen, met opgave waarom. Appelius [Raad-Secretaris] heeft reeds opdracht de Departementen Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland en Oost-Friesland aan te schrijven om staten. Details
22-08-1808
157
Ministerie van Justitie De Chef van de Eerste Divisie [Justitie] rapporteert op een Kabinetsorder van de Koning dd. 21 augustus 1808, waarin verlangd wordt dat jaarlijks vóór 25 augustus een buitengewone visitatie plaatsvindt van alle burgerlijke en militaire gevangenissen, waarbij aan de Koning verslag wordt gedaan over de gevangenen. Hierbij was tevens meegedeeld dat vanwege spoed door de Raad-Secretaris reeds aan de Departementen Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland en Oost-Friesland is geschreven en dat de Koning verlangde dat de Minister van Justitie en Politie naar de overige Departementen zou schrijven. De Raad-Secretaris heeft daarom missiven laten uitgaan aan de Departementale Gerechtshoven van Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland en aan de regeringen van Aurich en Jever, met opdracht de verslagen te verzenden aan de Minister van Justitie en Politie. Besloten wordt missiven te zenden aan de Departementale Gerechtshoven van Holland, Zeeland, Utrecht en Brabant, alsmede aan de Hoge Militaire Vierschaar, de Raad van Judicature en de Landdrosten, alsook aan de Departementale Gerechtshoven van Gelderland, Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe. Details
01-09-1808
1
Ministerie van Justitie De Chef van de Eerste Divisie [Justitie] brengt voorlopig rapport uit op de opgaven van de Departementale Gerechtshoven van Overijssel, Drenthe en Friesland, van de Raad van Judicature over de Middelen te Water en te Lande en van de Landdrost van Overijssel. De lijst wordt bij missive aan de Koning gezonden. Details
09-09-1808
62
Ministerie van Justitie De Chef van de Eerste Divisie [Justitie] rapporteert op een missive dd. 7 september 1808 van de Hoge Militaire Vierschaar met verzoek om informatie. De gevraagde opheldering wordt bij missive verstrekt. Details
23-09-1808
22
Koninklijke Secretarie Een rapport dd. 1 september 1808 van de Minister van Justitie en Politie met opgaven van de gevangenen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht en van de Raad van de Judicature over de Middelen te Water en te Lande wordt in advies gehouden totdat gegevens van alle Departementen zijn ingekomen. Details
15-09-1809
77
Ministerie van Justitie Gehoord het rapport van de Eerste Divisie [Justitie] op de missive dd. 7 september 1809 van de Landdrost van Groningen met mededeling dat daar geen geconfineerden zijn, wordt deze voor kennisgeving aangenomen. Details
26-09-1809
158
Ministerie van Justitie De Eerste Divisie [Justitie] rapporteert op de opgave dd. 12 september 1809 door de Landdrost van Maasland van de gevangenen aldaar. Omdat de Landdrost zich beklaagt dat de Substituut-Fiscaal van Dordrecht, A. Hoynck van Papendrecht, geen lijst heeft ingezonden, wordt deze door de Minister aangeschreven. Details
02-01-1810
8
Ministerie van Justitie De Eerste Divisie rapporteert op een missive dd. 15 mei 1809 van het Hof van Justitie van het voormalige Departement Holland met opgave van alle gevangenen en gevonnisten. Deze missive wordt als vervallen beschouwd omdat de opgave is teruggezonden. Details
22-12-1810
146
Ministerie van Justitie Drieëntwintig missiven van Departementale Gerechtshoven, de Raad van Judicature, de Hoge Vierschaar en de Landdrosten inzake gevangenissen en tuchtelingen krachtens de Kabinetsorder van 22 augustus 1808 nr. 5 van de Koning worden in het archief gedeponeerd. Details

De handleiding bevat een beknopte beschrijving van de gegevens.