Verzoeken om inlichtingen, met de daarover genomen besluiten

 
English | Nederlands

Verzoek

Onderwerp Militairen in gevangenissen
Beginjaar 1805
Toelichting De inzending van de driemaandelijkse lijsten van militairen in gevangenissen heeft aanvankelijk niet regelmatig plaatsgevonden.
Beleidsterrein Gevangeniswezen
Landmacht Nederland
Gestelde vragen
Bron

Besluiten

Datum Instelling die het besluit neemt Inhoud van het besluit Bijlagen met dagnummer
12-01-1804
37
Secr. Staat Dep. Oorlog De door de Provoost-Generaal van 's Lands Militaire Macht te lande ingezonden driemaandelijkse lijst van veroordeelde militairen die in bewaring zijn in de vier Hoofdprovoosthuizen wordt voor kennisgeving aangenomen. Details
09-04-1804
37
Secr. Staat Dep. Oorlog De door de Provoost-Generaal van 's Lands Militaire Macht te lande ingezonden driemaandelijkse lijst van veroordeelde militairen die in bewaring zijn in de vier Hoofdprovoosthuizen van de Republiek wordt voor kennisgeving aangenomen. Details
05-01-1805
6
Secr. Staat Dep. oorlog De door de Provoost-Generaal van 's Lands Militaire Macht te lande ingezonden driemaandelijkse lijst van veroordeelde militairen die in bewaring zijn in de vier Hoofdprovoosthuizen van de Republiek wordt voor kennisgeving aangenomen. Details
25-04-1805
28
Secr. Staat Dep. Oorlog De door de Provoost-Generaal van 's Lands Militaire Macht te lande ingezonden driemaandelijkse lijst per 1 april 1805 van veroordeelde militairen die in bewaring zijn in de vier Hoofdprovoosthuizen van de Republiek wordt voor kennisgeving aangenomen. Details
19-07-1805
39
Secr. Staat Dep. Oorlog De door de Provoost-Generaal van 's Lands Militaire Macht te lande ingezonden driemaandelijkse lijst per 1 juli 1805 van veroordeelde militairen die in bewaring zijn in de vier Hoofdprovoosthuizen van de Republiek wordt voor kennisgeving aangenomen. Details
21-10-1805
33
Secr. Staat Dep. Oorlog De dd. 18 oktober 1805 door de Provoost-Generaal van 's Lands Militaire Macht te lande ingezonden driemaandelijkse lijst per 1 oktober 1805 van veroordeelde militairen die in bewaring zijn in de vier Hoofdprovoosthuizen van de Republiek wordt voor kennisgeving aangenomen. Details
27-12-1805
51
Secr. Staat Dep. Oorlog De door de Provoost-Generaal van 's Lands Militaire Macht te lande ingezonden driemaandelijkse lijst per 1 december 1805 van veroordeelde militairen die in bewaring zijn in de vier Hoofdprovoosthuizen van de Republiek wordt voor kennisgeving aangenomen. Details
08-10-1806
55
Ministerie van Oorlog De Commissaris-Rapporteur voor de districten van 's-Hertogenbosch en Breda zendt de kwartaallijst van gedetineerden. Aangenomen voor kennisgeving. Details
25-10-1806
29
Ministerie van Oorlog De Commissaris-Rapporteur voor het district Bergen op Zoom zendt een kwartaallijst. Aangenomen voor kennisgeving. Details
01-11-1806
33
Ministerie van Oorlog De Commissaris-Rapporteur voor het district Nijmegen zendt een kwartaallijst. Aangenomen voor kennisgeving. Details
13-11-1806
72-79
Ministerie van Oorlog De door Commissarissen-Rapporteurs ingezonden lijsten lopende tot 30 september 1806 worden voor kennisgeving aangenomen. Details
06-12-1806
12
Ministerie van Oorlog De Commissarissen-Rapporteurs in de districten Noord-Holland en Groningen zenden kwartaallijsten. Aangenomen voor kennisgeving. Details

De handleiding bevat een beknopte beschrijving van de gegevens.