Archieven zoeken

 
English | Nederlands

Archief

Sous-série F1 Ministère de l' Intérieur. Administration Générale

Periode: 1810 tot 1813
Vindplaats: Archives Nationales. Parijs.
Toegangsnummer: EGF en ESV. Digitaal raadpleegbaar: (PDF en database EGERIE).

Hoofdbestandsdelen:

De documenten in deze serie zijn afkomstig van diensten die onmiddellijk onder gezag van de Ministre de l' Interieur stonden: cabinet, secrétariat général, personnel. Ze zijn, vanwege de vele organisatorische veranderingen, niet naar herkomst ingedeeld, maar naar behandelde zaken.
De hoofdindeling is:
F1a Algemene organisatie van het Ministère de l' Interieur en betrekkingen van de minister met andere gezagsdragers.
F1b Administratief personeel van het Ministerie in de prefecturen en in de gemeenten.
F1c Algemene gang van zaken in de Departementen: verkiezingen en rapportages door gezagsdragers.
F1d Sollicitaties, werving van personeel, verzoeken om pensioen of steun, eretekenen.
F1e Algemeen bestuur van geannexeerde of afhankelijke gebieden.
Voor de nadere inhoud zie de afzonderlijke beschrijvingen van de onderdelen.