10/03/1626

10 - 03 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM besluiten naar aanleiding van de op 6 maart ontvangen brief van de Zeeuwse Admiraliteit te antwoorden dat de renegaten van deze landen vastgehouden dienen te worden in afwachting van nadere strafbepaling. Ook zal haar ter navolging de resolutie van 12 feb. over de Turkse schepen worden gezonden.

2 Joachimi schrijft d.d. Londen 26 feb., Aissema d.d. 16 en 8/18 feb. en de koning van Denemarken d.d. 2 februari.
De heren van Holland wachten nog met een reactie op deze brieven.

3 In hun brief van 8 maart vragen de Bewindhebbers van de Amsterdamse Kamer van de WIC HHM of hun afgevaardigden morgenavond weer bij de vergadering van de Heren Negentien aanwezig kunnen zijn ter bespreking van het schrijven van Boudewyn Hendrix. De Bie en Schagen zullen naar Amsterdam gaan.
Ter vergadering maken enkele bewindhebbers van de WIC bekend wat Boudewijn Hendrix heeft geschreven. Door de zwakte van het volk heeft hij het kasteel van Puerto Rico niet kunnen veroveren. Hij heeft de stad moeten verlaten en in brand steken.

4 Orateur Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 12 jan. en agent Brederode 20 februari.
Beide brieven vereisen geen resolutie.

5 De RvS adviseert het verzoek van Guillelmo Bartelotti tegen cautie toe te staan mits hij de last van de Republiek van Venetië voor het halen van de honderdduizend pond buskruit toont.
HHM schikken zich hiernaar.

6 Joachimi moet de in Engeland verblijvende Engelse officieren ontbieden en aanzeggen dat zij opnieuw in dienst genomen worden. Hij dient de koning te verzoeken dit eveneens te gelasten. Mocht Z.M. zelf een aantal officieren willen houden, dan willen HHM daarvan graag bericht zodat zij naar vervanging kunnen omzien.
Niet alleen in de zomer, maar ook 's winters is er volk voor de landsverdediging nodig. Daarom zal met Z.Exc. en de RvS besproken worden hoe de absentie van de buitenlandse officieren te regelen valt.

71 Noortwyck, Beaumont en Hertevelt rapporteren dat de Franse ambassadeur niets is gebleken van misnoegen in Frankrijk over het vertrek van Haultain.
Dit zal toegevoegd worden aan het antwoord voor Sommelsdyck en Languerack.

8 Jacob Jacobs, de bode die het antwoord naar Frankrijk zal brengen, verzoekt en krijgt een voorschot van 200 gld. voor de reis.

9 Aangezien 8 feb. is aanvaard dat de keurvorst van Brandenburg nog dit lopende jaar de ratificatie van de neutraliteit van Goch publiek maakt, zal hem geschreven worden de betreffende akte op te zenden. Z.Exc. zal worden gevraagd hetzelfde te schrijven.

10 De Rotterdamse Admiraliteit schrijft 9 maart in antwoord op het schrijven van HHM van 6 maart dat het de dorpen vrij moet staan hun goederen daar te halen waar dat het beste uitkomt, maar dat zij op de lijst de uit te voeren waren moeten endosseren.
HHM geven het schrijven aan de RvS voor advies.

1 Deze resolutie is gedrukt: Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 103.