31/05/1626

31 - 05 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Aissema schrijft d.d. Hamburg 10 mei dat de Deense koning aandringt op de betaling van drie maanden van het subsidie van 50.000 gld. per maand, dat in zijn ogen per 10/20 maart is ingegaan. Hij heeft het bedrag geassigneerd op Christian Wilhelm, de administrator van Maagdenburg en Halberstadt, die een nieuw regiment wil lichten.
Met Paul de Willem en Louis de Geer zal worden onderhandeld voor een zo spoedig mogelijke uitkering van twee maanden van het subsidie zonder dat dit met wapenleveranties wordt verrekend.
De gedeputeerden van Holland hebben deze zaak aangehouden.
Aissema stuurt tevens een schrijven mee van Christian Wilhelm met het verzoek de kanonnen die vorig jaar naar Bremen zijn gezonden daar te laten.
Geantwoord zal worden dat de kanonnen ten behoeve van de Deense koning zijn gestuurd en dat deze daarover mag beslissen. Wel dient Z.M. Aissema een schuldbewijs voor de ontvangst van de stukken te geven. Dat zou ook verstrekt zijn, conform de resolutie op grond waarvan zij zijn gestuurd, in het geval Z.M. de kanonnen direct in bezit had genomen.
Aissema verzoekt voorts, nu de omslag is gemaakt, betaling van het in dienst van de Deense koning gezonden regiment.
Hierover valt nog geen nader besluit.

2 De besluitvorming rond de onrust in Friesland zal morgen worden hervat en ondertussen zullen Rantwyck, Brouchoven, Duick, Beaumont, Hertevelt, Haersolte en Schaffer de zaak met Z.Exc. opnemen.
Halewijn rapporteert dat Z.Exc. het gisteren getoonde model van een fregat uitsluitend voor gebruik op de binnenwateren geschikt acht.
Dezelfde heren zullen met Z.Exc bespreken hoeveel fregatten onmiddellijk gebouwd moeten worden en door welke Admiraliteit.