21/06/1626

21 - 06 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Contarini zal, nu zijn vertrek aanstaande is, op dezelfde wijze worden vereerd als Moresini. Hem zal dus een gouden keten van 3.000 gld. worden geschonken. Inclusief fatsoen en medaille komt de keten op 3.179 gld. 14 st. 6 p. Zijn secretaris zal ook vereerd worden met een keten en medaille ter waarde van ongeveer 400 gld.

2 Na resumptie wordt inzake de bezetting van de Betuwe en de Tielerwaard besloten de deputatie van Rantwyck en Veltdriel, waartoe op 19 juni is besloten, uit te breiden met Schagen en Boetzeler. Zij zullen voor hun vertrek gezamenlijk nog nader over de zaak spreken met Z.Exc.

3 HHM lezen een 14 mei door de hertog van Brunswijk-Lüneburg in Göttingen verstrekte akte. Hierin verzoekt hij Louijs de Roij toe te staan de door hem in opdracht van de hertog in te kopen waren en wapenen licentvrij uit te voeren.
HHM besluiten dat Roij eerst een specificatie van de uit te voeren goederen moet inleveren.

4 Het verzoek dat namens de hertogin van Landsberg etc. op 17 juni is ingediend zal worden ingewilligd door de ontvanger-generaal een bedrag van 4.000 gld. te doen uitbetalen aan de prinses. Op de achterzijde van de rentebrief zal worden vermeld dat het kapitaal op deze wijze is verminderd en de rente afgelost kan worden door betaling ineens van het zestienvoud - in plaats van het twintigvoud - van de rente. Als de oorspronkelijke rentebrief niet voorhanden is, zal binnen vier maanden via gerechtelijke attestatie kenbaar worden gemaakt dat deze wijziging aldus is aangetekend.

5 Er zijn voorstellen gedaan voor de verering ter gelegenheid van de doop van de jonge prins. Afgesproken wordt de pillegift te doen in de vorm van een jaargeld, zonder dat nu al te begroten.