18/08/1626

18 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Van zowel Z.Exc. als de gedeputeerden te velde zijn d.d. Isselburg 13 aug. brieven ontvangen. Zij hebben ook het verzoek van de steden in Mark doorgestuurd de neutrale status toe te kennen aan Unna, Kamen, Iserlohn, Schwerte, Hattingen, Bochum, Lüdenscheid, Plettenberg, Breckerfeld, Neuerstadt, Neuenrade en Schwelm. Ook wordt neutraliteit verzocht voor Altena, Westhof, Hörde, Castrop, Wattenscheid en Blankenstein. Geadviseerd wordt dit verzoek toe te staan omdat anders de vijand zijn troepen in deze plaatsen zal laten overwinteren.
De RvS wordt advies gevraagd.

2 Nicolaes Dirxen uit Goch, wonend in Sint Lucas [Sanlúcar de Barrameda] in Spanje, verzoekt vanuit Calais naar de Republiek te mogen reizen om hier ten overstaan van enkele kooplieden rekening en verantwoording te doen.
De RvS wordt advies gevraagd.

3 Hendrick van den Heuvel uit Rotterdam en Harmen Cincq, advocaat voor het Hof van Holland, staan borg voor ontvanger Vroesen. Zij verzoeken met het oog op het opmaken van diens rekening onder inventaris te mogen beschikken over de boeken en papieren van de ontvanger die bij de Rotterdamse Admiraliteit berusten.
De Generaliteitsrekenkamer wordt advies gevraagd.

4 Gemeld wordt dat luitenant-kolonel D'Estiou1in 's- Gravenhage is gesignaleerd.
HHM laten de RvS aanzeggen hem gevangen te doen nemen.

5 Vosbergen overhandigt een aan de Staten van Zeeland gericht rekest. Daarin geeft de classis van Tholen te kennen dat de aartshertogen op 5 april 1621 op verzoek van de pastoors en priesters uit het district Breda en Bergen op Zoom een generaal sauvegarde hebben verstrekt aan alle kinderen en personen die de mis willen bijwonen. Zij die op het platteland begeren te wonen krijgen geen paspoort tenzij zij de gereformeerde religie afzweren en de eed van trouw aan de Infanta afleggen.
Het rekest gaat naar de RvS die deze praktijk nauwlettend in de gaten moet houden en advies dient uit te brengen omtrent de beste maatregelen in deze zaak.

6 Inzake de ceremoniële processies te Emmerik [Emmerich] adviseert de RvS d.d. 31 juli niet de geestelijken aan te pakken, maar de commandant aldaar te gelasten op discrete wijze deze met volksoplopen gepaard gaande processies in de stad te verbieden. Hij moet de regering van de keurvorst de helpende hand bieden om voortaan openlijke processies in de stad te voorkomen en uitsluitend toe laten in de omgeving van de kloosters.
HHM besluiten conform het advies.

7 Van Languerack zijn drie brieven d.d. 22, 24 en 26 juli ontvangen.
Zij vereisen geen resolutie.

8 Brederode schrijft d.d. Bazel 24 juli.
Vereist geen resolutie.

9 Blanckeroort krijgt ordonnantie van diens vandaag verschenen drie maanden traktement.

10 De RvS dient te adviseren over hetgeen Hendrick van Eck, commies-generaal van de konvooien en licenten, heeft geschreven over Moulert. De commandant zou twee karren met goederen voor Nieuwklooster hebben doorgelaten en de cherchers hebben verboden die te inspecteren.

11 Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 27 juni over vijandige handelingen van de VOC op de Rode Zee.
Dit zal de Compagnie worden meegedeeld met een verzoek om inlichtingen over deze zaak.

12 Net als vorig jaar ontvangt Adriaen van de Cruice 20 gld. vanwege toezending van enkele nouvelles.

1 In S.G. 51stond eerst 'Du Thiaux' .