25/01/1627

25 - 01 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Het stadsbestuur van Hamburg geeft in zijn brief d.d. 26 aug. 1626 credentie op secretaris dr. Henricus Luntzman en raadslid Johan Brant.
HHM verlenen morgen audiƫntie.

2 Maria Wiems, de weduwe van kapitein Brunfielt, verzoekt een jaarlijks traktement.
Maiken Heine verzoekt betaling van 6.000 gld., een vijfde deel van de premie die destijds door haar man is verkregen door samen met vier anderen het vice-admiraalsschip van Duinkerke in brand te steken.
De RvS wordt advies gevraagd.

3 Laurens Coomans, spiesmaker te Middelburg, heeft op last van kapitein Blaubeen deelgenomen aan de aanslag op Sas van Gent. Hij verzoekt een tegemoetkoming omdat hij daardoor zijn bedrijf niet heeft kunnen uitoefenen. Daarnaast vraagt Coomans betaling van 120 gld. die Blaubeen en diens troepen in het huis van zijn zwager te Middelburg hebben verteerd. Hij staat zelf borg voor dat bedrag.
Het rekest gaat voor advies naar de RvS, die Blaubeen zal horen.

4 Nicolaes Cauwe, wonend in Middelburg, klaagt dat de vijand van de schorre Ruitersdijk van West-Zaamslag 721 schapen heeft gehaald en verkocht, ook al vielen zij onder sauvegarde. Tevens zijn van de schorren Kooi en Peerboom, die beide contributie betalen, twee schaapherders gehaald onder het voorwendsel dat zij wisten van de branders die voor de aanslag op Sas van Gent waren bestemd. Cauwe verzoekt retorsiebrieven te verlenen of in elk geval voorschrijven aan de Infanta.
De RvS wordt advies gevraagd.

5 De heren van Gelderland melden dat kapitein Pleuren in Breda Goossen Janssen en Roloff Segers gevangen blijft houden. Zij zijn uit het dorp Echteld in de Nederbetuwe gehaald, ook al staat het traktaat over de wisseling van gevangenen dit niet toe.
HHM laten dit Gerart van Berckel meedelen met de opdracht Kesselaer te schrijven hun vrijlating te bewerken.

6 Feith, Schagen en Lyclama rapporteren over de declaratie van Pijnacker die ruimschoots de vastgestelde limiet overschrijdt. De declaratie zal met de bijbehorende stukken voor onderzoek aan de Directie van de Levantse handel worden gegeven. Zij kan iemand aanwijzen om de declaratie, voorzien van eventuele opmerkingen, hier af te doen.
De Directie van de Levantse handel wordt tevens advies gevraagd over een brief van agent Verhaer.

7 Suriano zal bij zijn vertrek als verering een gouden keten van 600 gld. ontvangen.

8 Omdat zo nu en dan wordt gemeld dat de regels betreffende de legerwagens en trekpaarden niet worden nageleefd, zal de RvS de bestaande bepalingen nog eens bestuderen en nagaan hoe zij kunnen worden aangevuld.
De ontvanger-generaal wordt gelast geld te reserveren voor de betaling van de wagens en trekpaarden die vanwege de huidige vorst gebruikt gaan worden.
Omdat hij heeft verklaard dat de provincies inzake de legerlasten defectueus zijn, zal bij hen schriftelijk worden aangedrongen op het voldoen van hun quote.