13/06/1627

13 - 06 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Ontvanger-generaal Doublet verschijnt ter vergadering en meldt dat Joost Brasser niet geld voor geld wil overmaken, maar zich wenst te houden aan het op 15 jan. 1626 afgesloten contract. In navolging hiervan dient uiterlijk eind juni 150.000 gld. in Hamburg te zijn overgemaakt, in ruil waarvoor hij het geld hier in banco ontvangt.
Doublet moet met Brasser overeenkomen dat deze volgens het akkoord het geld zal overmaken om, in aanwezigheid van resident Aissema, aan de koning te voldoen zonder dat hij verplicht is hier in bankgeld terug te betalen.

2 Berck schrijft d.d. Venetië 28 mei dat Venetië de betaling van het subsidie vooralsnog weigert totdat er wat meer rust heerst.

3 Doublet zal Aert Hendrixen van Schorrenborch een voorschot van 300 gld. betalen. Dit geld zal per drie maanden met 75 gld. op zijn traktement worden ingehouden of, als hij tussentijds komt te overlijden, gekort worden op de inkomsten van zijn zoon Jacob van Schorrenberch, luitenant van de trekpaarden.