10/10/1627

10 - 10 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Het plakkaat over de bemanning, uitrusting, bewapening en het konvooi van de schepen die door de Straat van Gibraltar varen is vastgesteld.1 Vosbergen verklaart hiertoe echter geen last te hebben, zodat hij niet kan instemmen met uitvaardiging van het plakkaat.
Tevens verklaart hij geen last te hebben op het punt van hervatting van de handel, waartoe gisteren is besloten, zodat hij hierover evenmin kan besluiten.

2 De eerder genomen resolutie omtrent de reiskosten van Oosterwijck, is hervat.
HHM besluiten hem naast de scheeps- en wagenvrachten dagelijks 90 gld. te geven. Zijn traktement zal ingaan op de dag van zijn aankomst in Venetiƫ en de goederen die hij overzee stuurt mag hij laten verzekeren.

3 Kapitein Codde schrijft d.d. Den Helder 8 okt. dat de Engelsen het Franse schip hebben veroverd.
HHM sturen de brief met de gisteren genomen resolutie aan Z.Exc.

1 Opgenomen in: Groot placaet-boeck I, kol. 906-911.