01/07/1629

01 - 07 - 1629

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Ontvangen is een missive van de heer van Oosterwyck d.d. Venetiƫ 15 juni met enige bijlagen. HHM nemen geen besluit.

2 Ontvangen is een brief van Z.Exc. vanuit het leger voor 's-Hertogenbosch d.d. 29 juni. Hij schrijft dat hij ermee akkoord gaat het bevel over de kustbewaking en de beveiliging van de zee voorlopig toe te kennen aan vice-admiraal Hilbrandt Gerbrantsz. Quast, totdat men de gelegenheid heeft nadere maatregelen te treffen.

3 Geresumeerd is het gisteren verleende appointement op de repliek van de hoofdparticipanten van de WIC ter Kamer Amsterdam tegen de Bewindhebbers van die Kamer.
De vergadering besluit de datum voor de dupliek van maandag naar donderdag 1te verplaatsen, mits dit geen schade toebrengt aan de in het octrooi gestelde termijn.

1 i.e. van 2 juli naar 5 juli.