02/01/1626, 1

02/01/1626, 1

1 Besloten wordt tot een onthaal op 's lands kosten voor hierheen gezonden ambassadeurs op het moment van hun eerste audiƫntie, te verlenen op de derde of vierde dag na hun aankomst. Hun verering bij vertrek wordt gebaseerd op de gedane zaken maar zal het bedrag van 2.000 gld. niet mogen overschrijden. Deze resolutie mag niet dan met unanieme instemming van de provincies worden veranderd.