02/01/1626, 4

02/01/1626, 4

4 Een brief van commandant Marinus Hollaer d.d. 26 dec. 1625 zal worden besproken op de vergadering van 19 jan. met de gecommitteerden van de Admiraliteiten.