02/01/1626, 10

02/01/1626, 10

10 Op verzoek van de Bewindhebbers der VOC zullen HHM aan de Staten van Zeeland schrijven dat zij de nominatie van hoofdparticipanten voor de verkiezing van bewindhebbers op orde gebracht willen zien. De uitspraak van Maurits volgend, moeten de hoofdparticipanten hetzelfde aantal voordragen als de bewindhebbers en dus niet twee tegen één.