02/01/1626, 11

02/01/1626, 11

11 Op verzoek van de Bewindhebbers der Noordse Compagnie zullen HHM aan de Deense koning schrijven opdat hij regelt dat zijn onderdanen hun paspoorten voor het vissen bij Spitsbergen niet verkopen of verhandelen zoals Braem het zijne aan de Biskajers heeft verkocht. Braems paspoort zou daarom ook ingetrokken moeten worden. De missive gaat naar Aissema met de opdracht de zaak te doen uitmonden in een goed besluit door de Deense koning.