04/01/1626, 5

04/01/1626, 5

5 De Rotterdamse Admiraliteit antwoordt dat kapitein Emmekens morgen uit kan varen naar Brielle om daar de bevelen van HHM af te wachten. Valckenborch zal naar Engeland worden gezonden met de lampetten voor Buckingham en Holland en ook met 500 dubbele rijders voor Carleton. Joachimi zal geschreven worden de vereringen onderscheidenlijk te presenteren. De overige vereringen voor de gecommitteerden die betrokken waren bij het sluiten van de alliantie zullen zo spoedig mogelijk worden besteld. Ook vernemen HHM graag via Joachimi hoe zij het aangenaamst van dienst zouden kunnen zijn.