05/01/1626, 1

05/01/1626, 1

1 HHM zullen aan de Admiraliteiten schrijven dat zij geïnformeerd willen worden over de uitvoering van de resolutie d.d. 18 oktober 1625 inzake de verhoging van de licenten op de goederen die naar Frankrijk worden uitgevoerd en over de mogelijkheid eenzelfde verhoging toe te passen op de waren die over de Wezer en de Elbe naar omliggende gebieden gaan.