05/01/1626, 3

05/01/1626, 3

3 De Amsterdamse Admiraliteit schrijft d.d. Amsterdam 19 dec. 1625 naar aanleiding van het rekest van commissaris Copal dat 4 dec. 1625 aan het College is voorgelegd.
HHM committeren Antwerpen en Oosterzee tot onderzoek van de brief met bijgevoegde stukken.