09/01/1626, 11

09/01/1626, 11

11 HHM zijn tevreden met het door Z.Exc. meegedeelde concept van zijn antwoord aan graaf Hendrik van den Bergh over de neutraliteit van Goch: HHM zullen in het lopende jaar de neutraliteit laten ratificeren door de keurvorst van Brandenburg en ondertussen zullen vanaf heden tot eind maart fortificaties worden aangebracht.