09/01/1626, 7

09/01/1626, 7

7 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 3 jan. over het hem op 2 jan. door de Zeeuwse Admiraliteit ter hand gestelde verzoek van Joris Fortsen om Roosendaal en ook andere plaatsen onder sauvegarde toe te staan gewas en handwerken naar deze landen te brengen en er levensmiddelen te halen.
Aangezien dit direct strijdt met het uitgebrachte plakkaat zal in het antwoord gelast worden zich aan het plakkaat te houden.