09/01/1626, 8

09/01/1626, 8

8 De foerier van 's-Gravenhage heeft een declaratie ingediend vanwege de logies van volk van de hertog van Buckingham.
Antwerpen en Verwer is verzocht de declaratie te onderzoeken en daarvan rapport te doen.