15/01/1626, 6

15/01/1626, 6

6 Languerack heeft 333 1/3 kroon tegen 128 groten de kroon getrokken; de wissel van 1.000 gld. is door Latfeur, Calandrini en Van der Meulen ter betaling door de ontvanger Reael te Amsterdam aangeboden.
De heren van Holland wordt gevraagd de wissel te betalen in aftrek van hun consenten.