15/01/1626, 1

15/01/1626, 1

1 De RvS heeft 13 jan. advies uitgebracht over de remonstrantie van drost en gedeputeerden van Drenthe d.d. 8 januari.
HHM besluiten conform dit advies dat de Raad de officieren van de vijand alom zal waarschuwen zowel de bewuste bepaling in de sauvegarde van Drenthe te veranderen als af te zien van de clausules die zij in de sauvegardes van Twente over de dorpsrechters aldaar hebben aangebracht. Zo niet, dan zullen gelijke bepalingen in de eerste te verstrekken sauvegarde van deze zijde voor het kwartier van Roermond, Brabant, Vlaanderen en elders worden opgenomen. Bij weigering zal de RvS die doen uitvoeren.