15/01/1626, 10

15/01/1626, 10

10 Commies Van der Haer zet uiteen waarom de RvS nog niet definitief heeft beslist over de door de heren van Zeeland ter liquidatie aangebrachte kosten die Mansfeld weigert voor zijn rekening te nemen.
De Raad zal de liquidatie met Zeeland afronden en de provincie de gedocumenteerde buitengewone kosten voor het hoge aantal zieke en arme soldaten van Mansfeld doen passeren. Van deze gedocumenteerde posten zal een staat gemaakt worden waarmee het bedrag teruggevorderd kan worden van D'Espesses.