15/01/1626, 19

15/01/1626, 19

19 Het advies van de Rotterdamse Admiraliteit d.d. Rotterdam 8 jan. inzake het rekest van Oudenbosch en Standdaarbuiten d.d. 18 en 21 okt. 1625 luidt dat men de ingezetenen van beide plaatsen mag toestaan enige van hun schepen te gebruiken achtereenvolgend van de ene naar de andere partij. Als het ene schip is gearriveerd aan deze zijde van schans Blaak, mag het andere schip weer richting Oudenbosch en Standdaarbuiten varen. Tegen mogelijk misbruik van hun schepen door soldaten of matrozen moet opgetreden worden.
Z.Exc. heeft kennis genomen van het advies en ziet geen bezwaren, HHM sluiten zich daarbij aan.