17/01/1626, 1

17/01/1626, 1

1 Niettegenstaande de brief van de Zeeuwse Admiraliteit wil Z.Exc. toch twee bekwame personen naar de kust van Vlaanderen sturen om een algemene uitwisseling van gevangenen te bewerken. Het kwartier ter zee of de voetspoeling zullen niet ter discussie staan.
HHM zullen in hun antwoord aan de Zeeuwse Admiraliteit verzoeken iemand van daar met deze opdracht naar de kust te sturen.