17/01/1626, 5

17/01/1626, 5

5 Frederich Pithaen verzoekt zijn vroegere ambten weer te mogen uitoefenen en vraagt een genadige beslissing over het uitkeren van het hem tot nu toe onthouden traktement.
De RvS mag over deze zaak ten principale disponeren.