26/01/1626, 5

26/01/1626, 5

5 De RvS retourneert de declaratie van Van Gelder en zegt niets te kunnen doen aangezien Van Gelder volhoudt dat de gezanten van de Deense koning hem eerder meer dan minder zouden hebben toegekend.
Halewyn, Schagen en Oosterzee zullen de zaak met hem afhandelen.