29/01/1626, 1

29/01/1626, 1

1 Fiscaal Sille zal de in de zaak van de Rotterdamse Admiraliteit genomen en door partijen ondertekende informatie worden overhandigd.
Eveneens wordt goedgevonden dat de gedelegeerde rechters fiscaal Berck horen. De Rotterdamse Admiraliteit dient hem terug te roepen als hij al ter uitvoering van de resolutie van 21 jan. naar de grens is gegaan om uit te zoeken wie er in strijd met het plakkaat van HHM paspoorten verstrekt voor levensmiddelen zonder lijst. In zijn plaats zou dan adjunct-commies-generaal Van der Houve moeten gaan.