29/01/1626, 14

29/01/1626, 14

14 De repliek van Frederich Pithaen contra Hans Haen zal aan de tegenpartij ter hand gesteld worden voor dupliek binnen vier dagen na insinuatie.